FRZYJER

Zakres tematyczny

  • anatomia głowy, skóry i włosa
  • zabiegi pielęgnacyjne i chemiczne włosów
  • strzyżenie
  • stylizacja
  • rysunek zawodowy
  • przedsiębiorczość

Efekty uczenia się

  • znajomość anatomii głowy, skory, włosa
  • znajomość i stosowanie materiałów fryzjerskich
  • znajomość i stosowanie zasad BHP, PPOŻ, sanitarnych, pierwszej pomocy
  • umiejętność zorganizowania stanowiska pracy
  • umiejętność rozróżniania i dobierania kosmetyków i preparatów do włosów
  • umiejętność wykonania zabiegów m. in.: pielęgnacji włosów, strzyżenia, formowania fryzur, ondulowania, koloryzacji,
  • umiejętność określenia przeciwwskazań do wykonywania zabiegów fryzjerskich
  • umiejętność wykonania rysunku zawodowego
  • znajomość podstaw rachunkowości i dokumentacji działalności gospodarczej

Czas trwania

45 godzin teorii, 155 godzin praktyki

System zajęć

dzienny, popołudniowy, weekendowy

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji

Po zakończeniu kursu zaświadczenie o ukończeniu oraz egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej. Po pozytywnym wyniku egzaminu świadectwo czeladnicze.

Miejsce kursu

Warszawa, Siedlce, Ciechanów