OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KL. III

Zakres tematyczny

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • technologia robót wykonywanych koparkoładowarką
 • budowa i eksploatacja koparkoładowarki

Efekty uczenia się

 • znajomość i umiejętność stosowania zasad bezpiecznej pracy, w tym BHP, PPOŻ
 • znajomość i umiejętność stosowania zasad bezpiecznego załadunku i transportu urobku
 • znajomość funkcji zaworu bezpieczeństwa, zamka hydraulicznego oraz płynów eksploatacyjnych
 • znajomość i użytkowanie osprzętu koparkoładowarki
 • umiejętność podziału gruntu na klasy i znajomość organizacji robót ziemnych zgodnie z dokumentacją
 • znajomość metod urabiania skarp i zasypywania wykopów
 • praktyczna umiejętność wykonywania pracy koparkoładowarką

Czas trwania

52 godziny teorii, 82 godziny praktyki

System zajęć

dzienny, popołudniowy, weekendowy

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji

Po zakończeniu kursu egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po pozytywnym wyniku egzaminu świadectwo operatora koparkoładowarki kl. III i wpis do Książki operatora.

Miejsce kursu

Ciechanów, Radzymin