O projekcie

Tytuł projektu: MAZOWIECKA STREFA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach
Osi Priorytetotwej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Planowany okres realizacji projektu: od 01.10.2018 r. do 30.09. 2020 r.

Głównym celem projektu „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych” jest podniesienie kwalifikacji u osób dorosłych
z województwa mazowieckiego poprzez uczestnictwo w kursach:

 • Spawanie metodą MAG 135 (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Siedlce)
 • Spawanie metodą TIG 141 (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Siedlce)
 • Kierowca wózków jezdniowych (miejsca realizacji kursu: Garwolin, Pruszków)
 • Prawo jazdy kat. C (miejsce realizacji kursu: Ciechanów)
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (miejsce realizacji kursu: Warszawa)
 • Operator koparkoładowarki kl. III (miejsca realizacji kursu: Ciechanów, Radzymin)
 • Fryzjer (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Ciechanów, Siedlce, Wyszków)
 • Kosmetyka z elementami wizażu (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Ciechanów, Siedlce)
 • Kucharz (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Siedlce, Wyszków)
 • Artystyczne układanie roślin, florystyka (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Radzymin, Wyszków)

Kursy prowadzić będzie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Udział w kursach jest bezpłatny. Podczas nauki uczestnicy/uczestniczki zdobędą rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne.

Po zakończeniu wybranego kursu uczestnicy/uczestniczki przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone:

 • świadectwem czeladniczym w zakresie: florystyki, kosmetyki, gastronomii, fryzjerstwa
 • prawem jazdy kategorii C
 • świadectwem kwalifikacyjnym egzaminu spawacza
 • świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych
 • świadectwem operatora koparkoładowarki klasy III (wszystkie typy) i wpisem do Książki operatora
 • uprawnieniami do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii II WJO wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Planowane efekty:

 • 476 osób (262 kobiet, 214 mężczyzn) weźmie udział w kursach, w tym 48 osób z niepełnoprawnością
 • 428 osób (235 kobiet, 193 mężczyzn) uzyska umiejętności praktyczne i teoretyczne oraz zdobędzie kwalifikacje
 • 153 osoby zamieszkujące obszary wiejskie wezmą udział w kursach
 • zrealizowanych zostanie 42 edycji kursów zawodowych

Całkowita wartość Projektu: 1 932 369,60 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 545 895,68 zł.