Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych” rozpocznie się 01 listopada 2018 i będzie prowadzona
w sposób ciągły tj. do momentu zrekrutowania pełnej grupy docelowej założonej w projekcie:
476 osób, w tym 262 kobiet i 214 mężczyzn oraz utworzeniu 42 grup szkoleniowych.

Kandydaci i kandydatki zainteresowani udziałem w projekcie muszą spełnić następujące warunki:

  • wiek powyżej 18 roku życia,
  • osoby zamieszkałe, pracujące bądź uczące się na terenie województwa mazowieckiego

dodatkowo przy kursach wymagane są:

  • Prawo jazdy kat. C - posiadanie ważnego prawa jazdy kat. B, ukończony 21 rok życia
  • Artystyczne układanie roślin, florystyka – posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
  • Kosmetyka z elementami wizażu - posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)

Niespełnienie, któregoś z powyższych warunków skutkuje niezakwalifikowaniem do projektu.

Do projektu w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby spełniające następujące warunki:

  • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • bezrobotni,
  • kobiety.

REKRUTACJA:

1. Wypełnienie i złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu i/lub Punktów Rekrutacyjnych – dokumenty dostępne na stronie projektu w zakładce „Pliki do pobrania” lub w Biurze i Punktach – dane teleadresowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

2. Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną.

3. Komisja Rekrutacyjna na podstawie dokumentów rekrutacyjnych oraz opinii po spotkaniu sporządzi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.

4. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do projektu zostaną o tym poinformowani telefonicznie i/lub mailowo.

Harmonogram realizacji szkoleń w ramach projektu „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych”.

Uwaga! Harmonogram i stan rekrutacji może ulec zmianom.

Karta zgłoszenia
NAZWA KURSU MIEJSCE REALIZACJI PLANOWANA DATA SZKOLENIA STATUS REKRUTACJI
Spawanie metodą MAG 135/TIG 141 Warszawa IV Kwartał 2018
Rekrutacja zakończona
    II kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  Siedlce II kwartał 2019
Rekrutacja zakończona
    IV kwartał 2019 Rekrutacja w toku
Kierowca wózków jezdniowych Pruszków II kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  Garwolin
III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Prawo jazdy kat. C Ciechanów II kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    I kwartał 2020 Rekrutacja w toku
    II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Warszawa IV kwartał 2018 Rekrutacja zakończona
    I kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    I kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Operator koparkoładowarki kl. III Ciechanów IV kwartał 2019 Rekrutacja w toku
  Radzymin III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Fryzjer Warszawa IV kwartał 2019 Rekrutacja w toku
    II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
  Ciechanów III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  Siedlce IV kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
  Wyszków IV kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    I kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Kosmetyka z elementami wizażu Warszawa III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    I kwartał 2020 Rekrutacja w toku
    II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
  Ciechanów III kwartał 2020 Rekrutacja w toku
  Siedlce I kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Kucharz Warszawa III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  Siedlce III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  Wyszków I kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Artystyczne układanie roślin, florystyka Warszawa III kwartał 2019 Rekrutacja na listę rezerwową
  Radzymin III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
  Wyszków III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona