Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych” rozpocznie się 01 listopada 2018 i będzie prowadzona
w sposób ciągły tj. do momentu zrekrutowania pełnej grupy docelowej założonej w projekcie:
476 osób, w tym 262 kobiet i 214 mężczyzn oraz utworzeniu 42 grup szkoleniowych.

Kandydaci i kandydatki zainteresowani udziałem w projekcie muszą spełnić następujące warunki:

  • wiek powyżej 18 roku życia,
  • osoby zamieszkałe, pracujące bądź uczące się na terenie województwa mazowieckiego

dodatkowo przy kursach wymagane są:

  • Prawo jazdy kat. C - posiadanie ważnego prawa jazdy kat. B, ukończony 21 rok życia
  • Artystyczne układanie roślin, florystyka – posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
  • Kosmetyka z elementami wizażu - posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)

Niespełnienie, któregoś z powyższych warunków skutkuje niezakwalifikowaniem do projektu.

Do projektu w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby spełniające następujące warunki:

  • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • bezrobotni,
  • kobiety.

REKRUTACJA:

1. Wypełnienie i złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu i/lub Punktów Rekrutacyjnych – dokumenty dostępne na stronie projektu w zakładce „Pliki do pobrania” lub w Biurze i Punktach – dane teleadresowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

2. Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną.

3. Komisja Rekrutacyjna na podstawie dokumentów rekrutacyjnych oraz opinii po spotkaniu sporządzi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.

4. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do projektu zostaną o tym poinformowani telefonicznie i/lub mailowo.

Harmonogram realizacji szkoleń w ramach projektu „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych”.

Uwaga! Harmonogram i stan rekrutacji może ulec zmianom.

Karta zgłoszenia
NAZWA KURSU MIEJSCE REALIZACJI PLANOWANA DATA SZKOLENIA STATUS REKRUTACJI
Spawanie metodą MAG 135/TIG 141 Warszawa IV Kwartał 2018
Rekrutacja zakończona
    II kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  Siedlce II kwartał 2019
Rekrutacja zakończona
    IV kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
Kierowca wózków jezdniowych Pruszków II kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  Garwolin
I kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Prawo jazdy kat. C Ciechanów II kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    I kwartał 2020 Rekrutacja w toku
    II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Warszawa IV kwartał 2018 Rekrutacja zakończona
    I kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    I kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Operator koparkoładowarki kl. III Ciechanów IV kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  Radzymin III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Fryzjer Warszawa III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
  Ciechanów III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  Siedlce IV kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
  Wyszków IV kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    I kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Kosmetyka z elementami wizażu Warszawa III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    Listopad 2019 Rekrutacja zakończona
    II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
  Ciechanów III kwartał 2020 Rekrutacja w toku
  Siedlce I kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Kucharz Warszawa III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
    I kwartał 2020 Rekrutacja w toku
  Siedlce III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  Wyszków I kwartał 2020 Rekrutacja w toku
Artystyczne układanie roślin, florystyka Warszawa III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  Radzymin III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona
  II kwartał 2020 Rekrutacja w toku
  Wyszków III kwartał 2019 Rekrutacja zakończona