Uczestnicy

Projekt „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych” skierowany jest do osób dorosłych, które mieszkają, uczą się bądź pracują na terenie województwa mazowieckiego i z własnej inicjatywy chcą podnieść, uzupełnić bądź zmienić swoje kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia.

W projekcie zaplanowano udział 476 osób, w tym 262 kobiety oraz 214 mężczyzn z terenu województwa mazowieckiego.
Z oferty kursów i szkoleń mogą skorzystać wszyscy zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji tj:

  • zatrudnieni,
  • bezrobotni, w tym zarejestrowani w urzędach pracy,
  • bierni zawodowo,
  • osoby uczące się/studenci,
  • osoby z niepełnoprawnością.

Wszystkie osoby chcące wziąć udział w projekcie zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi rekrutacji znajdującymi się w zakładce „Rekrutacja”.